RYCHLÝ KONTAKT

Ladislav Heller - předseda
ladislavheller@seznam.cz

Drahomír Matlas
matlas.d@seznam.cz

Petr Hanzlíček
petrhanz@gmail.com 

Pavel Kačmarský
info@moldavacek.cz

Milan Drtil
info@moldavacek.cz

Václav Hynek
vhynek@volny.cz

Martin Švejkar
martin.svejkar@seznam.cz

 

 

 

 

vláček

Úvod / Fotogalerie / Fotografie / SÝKORA František

SÝKORA František

Stavba kolejiště TT Františka Sýkory

Plán nejnižšího patra kolejiště – skryté nádraží I a smyčka I
Plán základní roviny – odbočná stanice, skryté nádraží II a smyčka II
Plán tratě stoupající do koncové stanice s vlečkou
Stavba základního rámu s částí kolejových tras. Kolejové trasy a desky všech nádraží jsou vyrobeny z bukové překližky tl. 8 mm. Rozměr rámu kolejiště je 265 x 105 cm.
Položené koleje skrytého nádraží I a základní roviny. Základní deska ještě není přišroubovaná k rámu a je posunutá dozadu, jednotlivá patra tedy ještě nejsou propojena kolejemi.
Skryté nádraží je kompletně odnímatelné, včetně své elektroniky. Pro jeho demontáž je třeba odpojit šest konektorů. Účelem je snadný přístup k servisu a případným opravám elektroniky odbočné stanice,
Příprava kolejových tras viditelné trati, vedoucí do horní koncové stanice. Nejmenší použitý poloměr na kolejišti je 310 mm.
Finální podoba hrubé stavby. Koleje jsou položeny na mikropryži tl. 3 mm, vše je jízdně a elektricky otestováno a vyzkoušeno.
Vozidla musí jezdit plynule v soupravách, při sunutí, bez vykolejování i v kritických místech.
Přestavníky jsou seřízené tak, aby jazyky výhybek precizně doléhaly. Všechny úseky bezchybně detekují polohu vozidel na kolejišti, je jich celkem 45.
Technická dokonalost kolejiště je podmínkou pro bezproblémové digitální řízení provozu, jehož vrcholem je plně automatický provoz za pomoci programu Train Controler.
Jízdní zkoušky kolejiště a úpravy některých kritických míst – minimální podjízdná výška a příprava ližiny pro stažení sběrače elektrických lokomotiv při průjezdu křížení ve skryté části kolejiště.
Před dalšími pracemi – tvorbou terénu, je třeba stále zkoušet kolejiště a testovat i ta vozidla nejnáročnější na přesnost položení kolejí, jejich spojení a funkčnost výhybek.
Podjízdné výšky ve skrytém nádraží I jsou na limitu bezproblémového přístupu při případné kolizi vozidel. Ta musí jít v případě potřeby vyjmout, či nakolejit rukou.
Pohled do skrytého nádraží II. Přístup do těchto prostor je pohodlný ze zadní strany kolejiště, po jeho odsunutí od stěny.
Téměř všechny přestavníky jsou umístěny na spodní straně kolejiště pro jejich snadný servis. Zde výjimky s dobrým přístupem. Struna ovládající mechanismus výhybky má pružnou dilataci.
Pohled na pravé zhlaví skrytého nádraží II a část horní koncové stanice. Příprava a realizace kolejiště do této fáze, kdy je vše funkční, zabrala jeden rok práce.
Kolejiště ve třech patrech obsahuje cca 50 m kolejí, vč. výhybek. Těch je 31, k tomu jedna trojcestná, angličanů je 5. Výhybky ovládá celkem 44 servopřestavníků.
Jízdní testy. Kolejivo je od výrobců Kühn, Tillig a Kruger. Dvě smyčky obsluhuje dekodér pro změnu polarity, k tomu jim pomáhá 8 optočlenů. Mozkem elektroniky je digitální centrála Lenz.
Vizualizace terénu bez porostů. Kolejiště umožňuje díky svému uspořádání simulaci reálného železničního provozu. Provoz a střídání vlakových souprav je navíc velmi variabilní.

Vzkazy a informace

Také nás najdete na :

videa na YouTube

www.facebook.com

 

Pro členy klubu: schůzky malých modelářů jsou každý čtvrtek od 15.30 hod.

 

Burzy železničních modelářů: sál Menzy Karlovy univerzity,Praha 1, Opletalova,

 

Termíny plánované na rok 2024 :    16.3., 20.4., 18.5.  15.6.2024

 

 

Sponzoři

lobo anawe

Logo PULS

ddm osek

inelsev

 

 

toplist
2009 © Moldavacek.cz